Мы обеспечиваем самое лучшее обслуживание для вашего газона
03151 г.Киев, ул.Волынская 48/50. Офис 413
044 249 98 65
UA SK RU

Slovník použitých výrazov

Operácia, pri ktorej nastáva prevzdušnenie trávnika do hĺbky 50 - 100 mm. Vykonáva sa pomocou mechanizmu s hrotmi (plnými alebo dutými), čím sa uvoľnuje utlačná pôda a vytvára priestor pre priaznivejší vzdušný režim.
Sú to semená nachádzajúce sa v pôde, predstavujú nebezpečenstvo hlavne pri zakladaní trávnika výsevom.
V trávnikoch môžu byť burinou tak ako dvojklíčnolistové rastliny aj jednoklíčnolistové. Z hľadiska druhu a typu trávnika a jeho požiadavok na druhovú čistotu sa určuje percento zaburinenosti.
SK UA RU